سلام

دوستان؛ جهت آشنایی با یک نمونه تلفن گویا که توسط یک شرکت سازنده سیستم های تلفن گویا راه اندازی شده است، می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.

021-77626928

تست کنید.