معرفی اپراتور خودکار

اپراتور خودکار یا Call Center یا مرکز تلفن عبارتست از سیستمی که تماس گیرنده را پس از یک راهنمایی برای ارتباط با داخلی مورد نظر و پس از دریافت درخواست وی، به داخلی مورد نظر وی متصل می کند. اپراتور خودکار تفاوت های زیادی با تلفن گویا دارد، ولی بطور اشتباه در اصطلاح عامیانه به آن تلفن گویا می گویند.

اپراتور خودکار از 2 بخش تشکیل می شود، بخش نرم افزاری و بخش سخت افزاری. بخش نرم افزاری، وظیفه کنترل فعالیت ها را به عهده دارد و بخش سخت افزاری ارتباط تماس گیرنده با سیستم سانترال داخلی و نرم افزار را به عهده دارد.

/ 0 نظر / 64 بازدید